Эрүүгийн эрх зүй дэх хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээний чиг хандлагыг тодорхойлох нь (Өсвөр насны хүүхдийн жишээн дээр)

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрүүгийн эрх зүй дэх хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээний чиг хандлагыг тодорхойлох нь (Өсвөр насны хүүхдийн жишээн дээр)

Оюутан:С.Хонгорзул

Эрүүгийн эрх зүй дэх хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээний чиг хандлагыг тодорхойлох нь (Өсвөр насны хүүхдийн жишээн дээр)

Гишүүнчлэл

?
Нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого болон эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд 2012-2016 оны хооронд хүүхэд хамгааллын асуудлыг шинээр тодорхойлж, улмаар Х\ухдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг УИХ-аас батлан гаргав. Дээрх нэр бүхий хоёр хуулиас гадна эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд батлагдсан юм. Эруүгийн багц хуулиуд ч хүүхдийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэхэд эергээр нөлөөлж байна.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# өсвөр насны хүүхэд# эрүүгийн эрх зүй# хүүхдийн эрх