Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь гэрчийн хамгаалалт, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь гэрчийн хамгаалалт, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Оюутан:О.Март

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь гэрчийн хамгаалалт, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Үндэсний болон улс орнуудын эрүүгийн хэргийн гэрчийг хамгаалах ажиллагааг зохицуулсан эрх зүйн тогтолцоог харьцуулан судлах, дэлхийн жишиг бүхий зохицуулалтыг “хэмнэлттэй” байх зарчмын үүднээс практикт хэрэгжүүлэх арга зүйг тодорхойлох замаар үндэсний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудлыг судалсан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# эрүүгийн хэрэг# эрх зүйн зохицуулалт# олон улсын гэрээ