Эрүүгийн процесс дахь нотлох ажиллагаанд өмгөөлөгчийн оролцоог хангах шаардлага, арга зам

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрүүгийн процесс дахь нотлох ажиллагаанд өмгөөлөгчийн оролцоог хангах шаардлага, арга зам

Оюутан:Б.Алтангэрэл

Эрүүгийн процесс дахь нотлох ажиллагаанд өмгөөлөгчийн оролцоог хангах шаардлага, арга зам

Гишүүнчлэл

?
Эрүүтийн хэргийн нотлох ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд өмгөөлөгчийн оролцоог хангах, эрх зүйн онолын үндэслэл, түүхэн уламжлал, нийтлэг жишгийг судлан, түгээмэл, чиг хандлагыг тодорхойлох, мөн олон улсын эрх зүй, шүүхийн үйл ажиллагаан дахь нотлох ажиллагааг хэрэгжуүлэхэд өмгөөлөгчийн чиг үүрэг, оролцоог хэрхэн хангаж буйг тодорхойлсоны ундсэн дээр Монгол Улсын эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны нотлох ажиллагаанд өмгөөлөгчийн оролцооны эрх зүйн үндэс, чиг хандлагыг тодорхойлох өнөөгийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх асуудлуудыг судалсан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# эрүүгийн эрх зүй# процесс нотлох# өмгөөлөгч