Хүний амь насыг болгоомжгүйгээр хохироох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний амь насыг болгоомжгүйгээр хохироох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

Оюутан:Б.Бадамгарав

Хүний амь насыг болгоомжгүйгээр хохироох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын эрүүгийн хууль тогтоомж нь цаг үеийн нөхцөл байдалтайгаа уялдан ялын бодлого, ял эдлүүлэх эрх зүйн зохицуулалтанд шинэчлэл хийгдэж боловсронгуйболсоор ирсэн билээ. Хүн өөрийн санамсаргүй болгоомжгүй үйлдлээсээ болж хүний амь насыг хохироосон гэмт хэрэг сүүлийн үед нэлээдгүй гарч байна. Энэ гэмт хэргийн шинж нь гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн үйлдэл нь санаатай биш байдгаараа бусад гэмт хэрэгээс ялгаатай боловч практикг санаатай үйлдсан гэмт хэрэгтэй адилхан зүйлчлэгдэж ижил төрлийн ял оногдуулж байгаа байдал ихээхэн ажиллагдаж байна. Тиймээс энэ төрлийн гэмт хэргийн үдсэн шинжийг тодорхойлох, бусад төрлийн гэмт хэрэгээс ялган зүйлчлэх, гэмт хэрэг гарахаас урдчилан сэргийлэх талаар судалгаа шинжилгээ явуулахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# гэмт хэрэг# эрүүгийн эрх зүй# хууль тогтоомж# аюулгүй байдал