Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргийн эрхзүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргийн эрхзүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Оюутан:Д.Азжаргал

Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргийн эрхзүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Ашигт малтмалыг хууль бусаар хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэрэг нь шунахай сэдэлттэй үйлдэгддэг, Иймд энэ төрлийн гэмт хэргээс үүдсэн хохирол нь шууд эдийн засаг, байгаль орчинд тусдаг. Мөн гэмт хэрэг гарсан шалтгаан нөхцлийг судлахад орон нутгийн удирдлагын зүгээс нөхөн сэргээлт нэрийн дор ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох тусгай зөвшөөрөлгүй буюу нөхөн сэргээлт хийх эрхтэй компанитай гэрээ байгуулж ашигт малтмал олборлуулдаг, тогтоосон цэг солбилцолоос хэтэрч үйл ажиллагаа явуулах боломжийг бүрдүүлсэн заалтыг нөхөн сэргээлт хийх гэрээнд ор>7Лсан зэрэг нь гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн байх нь элбэг тул эрхзуйн орчинд зайлшгүй шинэчлэл хийх шаардлагатай нь илэрхий болж байна.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# ашигт малтмал# гэмт хэрэг