Үнэт цаасны зах зээлийн эрүүгийн эрх зүйн хамгаалалтыг боловсронгуй болгох арга зам

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үнэт цаасны зах зээлийн эрүүгийн эрх зүйн хамгаалалтыг боловсронгуй болгох арга зам

Оюутан:Ц.Баасандорж

Үнэт цаасны зах зээлийн эрүүгийн эрх зүйн хамгаалалтыг боловсронгуй болгох арга зам

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын хэмжээнд үнэт цаасны дотоод мэдээлэлд халдах болон үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглах гэмт хэрэг бодитойгоор үйлдэгддэг эсэх, нуугдмал хэргийн түвшин, зөрчлийн гаралт, шийдвэрлэлт, мөрдөн байцаалт, шүүхийн практик, гадаадын зарим орнуудын Эрүүгийн хууль болон үнэт цаасны хууль тогтоомжийн туршлагыг судалсаны үндсэн дээр энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх оновчтой арга замыг тодорхойлох асуудлыг судалсан.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# зах зээлийн хөгжил# үнэт цаас# зөрчлийн ялгаа