Соёлын биет өвийн хууль бус худалдааг зохион байгуулах, зуучлах болон соёлын биет өвийг завших, үрэгдүүлэх гэмт хэргийн ялгаа, зүйлчлэлийн зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Соёлын биет өвийн хууль бус худалдааг зохион байгуулах, зуучлах болон соёлын биет өвийг завших, үрэгдүүлэх гэмт хэргийн ялгаа, зүйлчлэлийн зарим асуудал

Оюутан:Б.Батцэцэг

Соёлын биет өвийн хууль бус худалдааг зохион байгуулах, зуучлах болон соёлын биет өвийг завших, үрэгдүүлэх гэмт хэргийн ялгаа, зүйлчлэлийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Соёлын биет өвийн хууль бус худалдааг зохион байгуулах, зуучлах болон соёлын биет өвийг завших, үрэгдүүлэх гэмт хэргүүдийг зүйлчлэх асуудал, хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх зэрэг онол, практикийн асуудлуудыг судлах

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хууль бус худалдаа# өв соёл# хулгай# гэмт хэрэг