Монгол улсын төрийн мэдээллийг нууцлах эрх зүйн зохицуулалтанд тулгамдаж буй зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын төрийн мэдээллийг нууцлах эрх зүйн зохицуулалтанд тулгамдаж буй зарим асуудал

Оюутан:Л.Эрдэнэхүү

Монгол улсын төрийн мэдээллийг нууцлах эрх зүйн зохицуулалтанд тулгамдаж буй зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын төрийн мэдээллийг нууцлах зохицуулалтын, түүхэн уламжлал, чиг хандлага, эрх зүйн орчин нөхцөлийг ижил төстэй орчин нөхцөл бүхий болон дэвшилтэт зохицуулалттай улс орнуудын хуультай харьцуулан судалж төрийн мэдээллийг нууцлах эрх зүйн зохицуулалтад тулгамдаж буй асуудлыг нээн илрүүлж, шийдвэрлэх оновчтой шийдэл олох, хариулт өгөх, Монгол улсад төрийн нууцын хууль тогтоомжийн шинэтгэл хийх хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# төрийн нууц# эрх зүй# албаны нууцлал