Кофе хэрэглэгчийн зан төлөвийн онцлог

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Кофе хэрэглэгчийн зан төлөвийн онцлог

Оюутан:М.Мөнхчимэг

Кофе хэрэглэгчийн зан төлөвийн онцлог

Гишүүнчлэл

?
Кофе хэрэглэгчийн зан төлөв түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг нь судлах

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# зан төлөвийн ойлголт# соёлын хэмжүүр# зах зээл