Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт, зөрчил шүүхээр хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, тулгамдаж буй асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт, зөрчил шүүхээр хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, тулгамдаж буй асуудал

Оюутан:Э.Номин-Эрдэнэ

Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт, зөрчил шүүхээр хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, тулгамдаж буй асуудал

Гишүүнчлэл

?
Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох асуудал нь тасралтгүй хэрэгжих байнгын үйл явц бөгөөд энэ нь зөвхөн хууль тоггоомжийг шинээр батлах төдий асуудал бус нэгэнт батлагдсан хуулийг амьдралд хэрэгжүүлэх, тэдгээрт цаг тухайд нь зохих нэмэлт өөрчлөлт оруулах хууль, амьдралын холбоо хоорондын уялдааг хангах явдал юм.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# эрх зүй# төрийн үйл ажиллагаа# хууль тогтоомж