Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт

Оюутан:С.Бямбадэлгэр

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Гэр бүлийн хүчэрхийлэлд өртөж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, тэдний асран хамгаалагчид, гэр бүлийн гишүүдэд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх, Тэр бүлийн хүчирхийлэл" гэдэг ойлголтыг авч үзэхдээ хөгжлийн бэрхшээлийн талаархи ойлголтыг хүний эрхийн үүднээс авч үзэх гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн талаарх зохицуулалт, хүлээлгэх хариуцлагын талаар судалж дүгнэлт, санал дэвшүүлэх

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# эрүүгийн эрх зүй# хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн