Гэмт хэргийн улмаас учирсан сэтгэл санааны хохирлын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гэмт хэргийн улмаас учирсан сэтгэл санааны хохирлын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Оюутан:Г.Мөнхцэцэг

Гэмт хэргийн улмаас учирсан сэтгэл санааны хохирлын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Гэмт хэргийн улмаас учирсан сэтгэл санааны хохирлын эрх зүйн зохицуулалт түүний хэрэгжилтийг судлан өнөөгийн байдлыг тодорхойлох улмаар боловсронгуй болгох санал болон хохирол тооцох аргачлалыг боловсруулах

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# сэтгэл санааны хохирол# эрх зүй# гэмт хэрэг