Гаалийн зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтад тулгамдаж буй асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гаалийн зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтад тулгамдаж буй асуудал

Оюутан:Г.Оюунцэцэг

Гаалийн зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтад тулгамдаж буй асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын гаалийн хилээр бараа, тээврийн хэрэгслийг хууль бусаар хичнээн байгууллага, хүн, ямар хэмжээний эд барааг нэвтрүүлдэг болох, үүнээс гэмт хэрэг болон зөрчил бүртгэгддэг болох, зөрчлийн зүйлчлэл, нийт бүрттэдсэн зөрчилтэй харьцах түвшин, тэдгээрийн хэдэн хувь нь шүүхээр шийдвэрлэгддэг, зөрчил, гэмт хэргийн хор уршиг ямар хэмжээтэй болох юунд учирч талаар, Гаалийн үйл ажиллагаатай холбоотой хичнээн олон улсын гэрээ конвенц байгаа болох, манай улс хэдэн конвенцид нэгдсэн 10, бусад хөгжилтэй орнуудын хууль тогтоомжийн сайн жишиг зэргийг судалсны үндсэн дээр энэ төрлийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, зөрчилтэй тэмцэх, илрүүлэх, шалгах, хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оршиж буй зөрчил дутагдлыг илрүүлэн засах арга хэмжээг тодорхойлох, эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдлыг судалж онол, практикийн түвшинг боловсронгуй болгох талаар санал дэвшүүлэх нь судалгаа

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# гааль# олон улсын зөрчил# эрх зүй