Бэлэглэлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бэлэглэлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Оюутан:Б.Тунгалаг

Бэлэглэлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Бэлэглэгчээс бусдын өмчлөлд эд хөрөнгийг хариу төлбөргүйгээр шилжүүлэх, бэлэг хүлээн авагч бэлгийг хүлээн авах эсвэл хүлээн авахаас татгалзах үндэслэл, журам, эрх зүйн зохицуулалтын онцлогийн талаар судлах, бэлэглэл хандивын гэрээний ялгааг тодотгох, бэлэглэлийн гэрээг зохицуулж буй эрх зүйн хэмжээг өнөөгийн нийгэмд нийцүүлэн шинэчлэх шаардлага, нийгэмд нөлөө үзүүлж буй хүчин зүйлүүдэд шинжилгээ судалгаа хийж шинэлэг санаа дэвшүүлэхийг зорин судласан байна.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# гэрээний эрх зүй# эрх зүй