Бусдыг амиа хорлоход хүргэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бусдыг амиа хорлоход хүргэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал

Оюутан:Х.Мөнхзаяа

Бусдыг амиа хорлоход хүргэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү асуудлын онол, практик, эрх зүйн зохицуулалт, түүний үйлчлэлийг эрүүгийн эрх зүйн болон хууль зүйн практикийн үүднээс судлан аспектын нзгдсэн ойлголтыг бий болгоход чиглэгдсэн судлаачийн дүгнэлт, байр суурийг илэрхийлэхийг судалсан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# гэмт хэрэг# эрүүгийн эрх зүй