Банкны чанаргүй зээлд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Банкны чанаргүй зээлд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Оюутан:Э.Энхзаяа

Банкны чанаргүй зээлд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Судалгааны зорилготой уялдуулан чанаргүй зээлтэй холбоотой мэдээллийг статистикийн асуулга, ажиглалт.түүврийн аргаар цуглуулж, “У” арилжааны банкны зээлийн үзүүлэлтээр өнөөгийн байдлыг судлан шинжилж, тодорхойлон судалгааны чанарын ба тоон шинжилгээний аргыг ашиглан боловсруулан үр дүн, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлохыг судалсан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# арилжааны банк# зээлийн онол# судалгаа