Сэтгэлгээ хөгжүүлэх IQ сорил

Бүтээлийн тайлбар

IQ-н сорил нь насанд хүрэгчдийн төдийгүй хүүхдийн оюун ухааныг шалгах үндсэн аргуудын нэг юм. Эдгээр дасгалыг байнга хийж гүйцэтгэснээр нэр хүндтэй их, дээд сургуульд элсэн суралцах, өндөр цалинтай ажилд ороход нь ихээхэн тус нэмэр болдог. Өсвөр насныхан маань эртнээс ийм төрлийн бодлого бодож сурснаар дараа нь өөрсдийгөө юу чаддагаа харуулахад нь арай дөхөм байх болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч