Шатрын сурах бичиг

Бүтээлийн тайлбар

Та бүхэнд шатрын ердийн биш гэмээр номыг танилцуулж байна. Энэ бол 4-6 настай хүүхдүүдэд зориулсан шатрын өвөрмөц сурах бичиг, танин мэдэхүйн үлгэр юм.

Контентын хэсгээс