Оюуны шалгуур (IV анги)

Бүтээлийн тайлбар

Энэ номонд бага ангийн хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон 60 гаруй хариулттай логик даалгаварууд багтсан болно.

Контентын хэсгээс