Зугаатай унших бичиг

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү “Зугаатай уншиг бичиг”-ийг англи хэл үзэж буй сургуулийн өмнөх болон бага насныханд зориулж байна. Номонд англи хэлний авиа, үгийг зөв уншиж, бичиж сурах дасгал, даалгаврууд орсон ба олон тооны хөгжилтэй зургийг будах хичээл ч мөн бий.

Контентын хэсгээс