Бадминтон

Бүтээлийн тайлбар

Бадминтон нь хүний биеийн хөдөлгөөний үндсэн дадлыг (алхах, гүйх, үсрэх, цохих) зөв эзэмшихэд сургадаг. Түүнчлэн бие бялдрыг хөгжүүлэх, нүдний харааг сайжруулах, сэтгэн бодох хурдыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ жингээ барихад тусалж хүүхдүүдэд зайлшгүй шаардлагатай эрч хүчийг өгдөг байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч