Дэлхийд манлайлагчдын маркетинг

Бүтээлийн тайлбар

“Дэлхийд манлайлагчдын маркетинг” бол бизнесийн янз бүрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй их, бага ямар ч компаний хэмжээнд бүрэн хэрэглэгдэж тогтвортой эх үүсвэрийн замыг нь нээж өгөх цорын ганц ном юм хэмээн мэргэжилтнүүд дүгнэжээ. Номонд Соса-Со1а, Intel, Microsoft, General Electric, Swatch г.м бизнесийн аваргуудын амжилтанд хүрсэн нууц, өрсөлдөгчдөө гүйцэж түрүүлсэн шалтгаануудыг тов тодорхой харуулсан болно.

Контентын хэсгээс