Робинзон крузо

Бүтээлийн тайлбар

Өмнөд Америкийн далайн эргээс хол орших эзэнгүй арал дээр далайн хүчтэй шуурганы улмаас цор ганцаар хаягдсан Робинзон Крузо махчин зэрлэг хүмүүсээс нэгэн залууг аварч Баасан гэж нэрлээд өөрийн үнэнч анд, туслахаа болгон бэрхшээл зовлонг хэрхэн өөрийн оюун ухаан, эр зоригоор даван туулж болдгийг сургамжлан өгүүлжээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч