Дүлитл эмчийн аялал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол ардын үлгэрт амьтадтай ярьдаг, тэдний хэлийг мэддэг шидэт хүмүүсийн тухай гардаг даа. Тэгвэл хүүхдүүд та бүхний танилцаж буй энэхүү зохиолд амьтдын хэл мэддэг ч шидэт бус жирийн эмчийн тухай өгүүлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч