Бэмби ба ойн амьтад

Бүтээлийн тайлбар

"Бэмби буюу ойн амьдрал" ном нь ойд мэндэлсэн бяцхан бугын амьдрал хэмээх айдас дүүрэн ч аугаа сайхан их ертөнцтэй танилцаж, бугын сүргийн хүчирхэг ухаалаг удирдагч болж буй тухай түүх юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч