Аугаа их Гилли Хопкинс

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү туужид айлаас айлд өргөмөл хүүхэд болон дамжиж, хүмүүжил муутай гэсэн шалтгаанаар хөөгдөж явсан ч өөрийн гэсэн халуун дотно гэр бүлтэй болохыг бүхий л боломжоороо хичээн оролдож байгаа эхдээ гологдсон охины тухай өгүүлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч