Сайн уу, Би Корона байна
(5)

Бүтээлийн тайлбар

“Сайн уу, Би Корона байна” ном нь хүн бүр уншвал зохих зурагт ном юм. Энэхүү ном нь Бельги улсын сэтгэл засалч нарын бүтээл бөгөөд цар тахлын үед өөрийгөө хамгаалах, түүнээс үүсэх айдас, уур бухимдал, тодорхойгүй нөхцөл байдлыг ойлгож таних, сэтгэл хөдлөл, дасан зохицох чадварыг хөгжүүлэхэд тусална.

Контентын хэсгээс