Нэг хувийн дайчин
(2)

Бүтээлийн тайлбар

НЭГ ХУВИЙН ДАЙЧИН" номыг уншсанаар хүний чадварт: - Мэдлэг боловсрол - Бие бялдрын хөгжил - Эрүүл мэнд - Урлаг спорт - Сэтгэлийн хат гэх мэт хэдэн зуун чадварыг нэгтгэн авч үзнэ.

Контентын хэсгээс