Сайвар алаг орчлон... мину

Бүтээлийн тайлбар

Сайвар алаг орчлон... мину /шүлгийн түүвэр/

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч