Монголын Их Хаад (3-р боть)

Бүтээлийн тайлбар

Монголын Их Хаан "Хубилай сэцэн хаан"-ы тухай өгүүлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч