Ирээдүйн дурсамж

Бүтээлийн тайлбар

”Ирээдүйн дурсамж” ном нь зохиогчийн ”Гүзээлзгэний амьдрал”, ”Зун шиг” яруу найргийн түүврүүд болон сүүлийн жилүүдэд бичсэн шинэ шүлгүүдээс бүрдсэн болно. Мөн уг түүвэрт богино өгүүллэг, эсээ, тэмдэглэлүүд багтжээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч