Хайрын ном

Бүтээлийн тайлбар

Уг номын зохиогчид нь 7 настай, 9 настай эгч дүү хоёр. Тэдний бүтээсэн энэ ном уран зохиол шиг, инээмсэглэл шиг, хайр шиг уншигдах болно.

Контентын хэсгээс