Гүйж яваа эмэгтэй

Бүтээлийн тайлбар

2019-2020 оны бестселлер. Бодит амьдралаас сэдэвлэв. Цор ганцаараа үлдсэн бяцхан охины туулж өнгөрүүлсэн санаанд багтамгүй түүх.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч