Хүнийсэл

Бүтээлийн тайлбар

Эрэгтэйчүүдийн хувьд эмэгтэйчүүд “нөгөө” Цагаан арьстнуудын хувьд харууд “нөгөө” Хөрөнгөтнүүдийн хувьд ажилчид “нөгөө” Өрнөдийнхний хувьд дорнодынхон “нөгөө” Үндэстний олонхын хувьд цөөнх “нөгөө” байлаа. Одоо: Нийгмийн хувьд хувь хүн “нөгөө” болжээ. Орчин үеийн хүн хэрхэн өөрөөсөө болоод нийгмээсээ хүнийсэн харьжиж өөрийнхөө нөгөө хүн болно вэ? Социологийн бичлэг. Нийгэм бол хүн болгоны хамгийн мэддэг юм шиг хэрнээ мэддэггүй сэдэв нь, тиймээс социологич гэж байдаг. Энэ номоор хүн бүр социологич биш ч гэсэн хүн бүр социологидох боломжийг нээлээ.

Контентын хэсгээс