Сэтгэлд хүрсэн үгс

Бүтээлийн тайлбар

Сэтгэлд хүрсэн үгс - Үг бол хувь тавиланг өөрчилж чадах хүчтэй энерги

Контентын хэсгээс