Самсунг компаний ерөнхий захирал И ГОН ХЫ-гийн удирдлагын ухаан болон амжилтын нууц

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү номонд өнөөгийн “Самсунг” компанийг бий болгосон И Гон Хы захирлын бизнесийн амжилт ололт, алдаа оноо, удирдлагын ухаан, амьдралыг үзэх үзэл, хувь хүний хөгжлийн талаар дурьдсан болно.

Контентын хэсгээс