Марк Зукербергийн бүтээсэн ертөнц

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийг холбохыг хүссэн залуу - Марк Зукербергийн бүтээсэн ертөнц Facebook

Контентын хэсгээс