Еврей хүмүүсийн боловсрол

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү номонд гарч байгаа санаа ойлголт маш энгийн, аар саар юм шиг боловч бидний амьдралд төдийгүй гэр бүл, үр хүүхдийн маань боловсролд хамгийн чухал юм.

Контентын хэсгээс