Еврей үндэстний төлөвлөгөөт жирэмслэлтийн арга

Бүтээлийн тайлбар

Та энэ номд өгүүлсэн төлөвлөгөөт жирэмслэлтийн аргаар хүүтэй эсвэл охинтой болох эсэхээ шийдэж чадна. Агаар хөрсний бохирдол, нийгмийн бухимдал, стресс, ядаргаа гэх мэт хүчин зүйлээс шалтгаалан эрүүл хүүхэд тээж төрүүлэхэд ихээхэн бэрхшээлтэй болсон энэ цаг үед ухаантай эрүүл саруул хүүхэд төрүүлэхэд төлөвлөгөөт жирэмслэлтийн аргыг энэ номноос уншина уу.

Контентын хэсгээс