Амьдралын хичээл

Бүтээлийн тайлбар

Таны амьдралын эзэн бол зөвхөн ТА. Тийм учраас өөрийнхөө амьдралыг аз жаргалтай байлгах хариуцлага болон эрх үүрэг зөвхөн танд л бий.

Контентын хэсгээс