EQ_боловсрол буюу Харилцааны ур чадварын боловсрол

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү ном нь таны EQ-г сайжруулахад тус болохуйц ойлгоход хялбар энгийн товч сэдвүүдээс бүрдсэн болно.

Контентын хэсгээс