Технологийн эрдэс судлал
(2)

Бүтээлийн тайлбар

Их дээд сургуульд геологи, шатах ашигт малтмал, уул уурхайн менежмент, уул уурхайн ашиглалтын технологи, баяжуулалтын инженер мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудад зориулсан сурах бичиг

Контентын хэсгээс