Эр хүний янаглахуйн эрчим хүчийг төгөлдөржүүлэх Даогийн нууцууд

Бүтээлийн тайлбар

Энэ ном нь энгэр зөрүүлэхдээ эр хүн эмэгтэй хүнийг бодоход илүү их эрчим хүч алддаг учраас энэ номыг үндсэндээ эр хүнд зориулан бичжээ.

Бүтээлийн нийлүүлэгч