Хайр, эрх чөлөө ганцаардал

Бүтээлийн тайлбар

Хайрын далд гайхамшгийг амилуулсан хүн үнэнд хүрэх болно, тусгалд биш. Энэ хайр нь жинхэнэ үнэнд дөхөх үйл явц байж болно. Жинхэнэ хайр хүний бие махбодиос бус гүн гүнзгий дотоод цөмөөс нь гардаг. Таашаал бие махбодоос гардаг. гэтэл хайр ухамсраас гардаг. Гэвч хүмүүс өөрсдийн ухамсрыг мэддэггүй. Тэдний үл мэдэхүй нь үргэлжлээд л, үргэлжлээд л байдаг. Тэдний хайр бие махбодын тачаал л байдаг.

Бүтээлийн нийлүүлэгч