Маарамбууд ба Аграмбууд

Бүтээлийн тайлбар

Буддын их таван ухааны үндэс суурь болох их нууц тарнийн ухааны номонд нэвтэрсэн хамгийн дээд цолтон бол аграмба юм. Үүнийг дамжаад цаашид анагаах эрдэмд суралцан дүүргэсэн хамгийн дээд цолтон бол маарамба юм. “Маарамбууд ба аграмбууд” номын нэрнээс харахад өнөө цагт хоорондоо нилээд хол зайтай ойлголт гэж бодогдохоор байгаа болов уу.

Бүтээлийн нийлүүлэгч