Гайхамшигт хүмүүстэй хийсэн уулзалтууд

Бүтээлийн тайлбар

Түүх бурхдын тухай өгүүлдэггүй. Чухам үүний учир бид Шагжамуни Будда, Махавира эсвэл Заратуштра нарыг түүхэн хүн бус харин үлгэр домгийн баатар хэмээн төсөөлдөг. Тэд хэзээ ч бодитоор амьдарч байгаагүй мэт, эсвэл зөвхөн уран яруу сэтгэмжтэй, дэврүүн хүмүүсийн ой санаанд оршиж байсан мэт байдаг. Тэднийг бид хийсвэрлэл төдий ойлгодог. Тэд бодит хүмүүс бус чухамдаа төгс хүн ямар байж болохын сонгодог жишээ мэт боддог. Тэд үнэхээр байсан. Тэд амьдралыг жинхэнэ утгаар нь туулсан учраас ямар ч үл мөр үлдээгүй билээ.

Бүтээлийн нийлүүлэгч