Цог төгөлдөр эмийн дөрвөн үндэс зохиолын Эмчийн бүлгийг бусад тайлбар эх зохиолуудтай харьцуулан тайлбарлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Анагаах ухааны сургааль, онолыг дагнан боловсруулж, хөгжүүлж байдаг тусгай заяагдсан сонгомол ард түмэн гэж байдаггүй билээ. Харин тухайн ард түмэн түүхэн хөгжлийн ямар үе шатанд, нийгэм эдийн засгийн ямар нөхцөлд оршин хөгжиж байгаа зэргээс шалтгаалан хүн төрөлхтний анагаах ухааны сан хөмрөгт тус тусын зохих хувь нэмрийг оруулах замаар хөгжиж ирсэн түүхтэй, тийм ч жам ёстой юм.

Контентын хэсгээс