Хүрээ барын ганжуур данжуурын эх бичгийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монгол судлалын хүрээнд шинжлэх ухаан судалгааны чухал зорилтуудын нэг нь төвд хэлт утга зохиолыг судлах юм. Хүрээ барын ганжуур, данжуур нь дорно дахины соёл ном эрдмийн үнэт дурсгал болохийнх нь хувьд түүнийг шинжлэх ухааны нь үүднээс судлах шаардлага тавигдаж байна. Эртний соёлт Монгол оронд төвд хэлээр дамжин орж ирсэн ганжуур данжуурыг Монголчууд эртнээс судлаад зогссонгүй модон бараар хэвлэж байсан нь хүн төрлөхтөний ном хэвлэлийн түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдэх зүйл мөн хэмээн үзэж уг сэдвийг судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч