Уурын үр дагавар ба ууртай тэмцэх аргууд

Бүтээлийн тайлбар

Орчин үеийн нийгэмд өөрийн ба өөр хүмүүсийн уур хилэн, үзэн ядалттай учрахдаа надад олон асуулт төрдөг: Яагаад хүмүүс ууртай, хэрцгий, өш хонзон өвөрчлөн байна вэ? Хүмүүст юунаас уур хилэн үүсдэг вэ? Яагаад бид нар уур хилэнээ өөр хүмүүс дээр гаргаж байгаа юм бэ? Үүнийг зогсож болохгүй гэж үү? Уурыг арилгах арга байгаа юм болов уу?

Контентын хэсгээс