Сэрдэг гэгээний тархи унших аргын тайлбар

Бүтээлийн тайлбар

Эрт дээр үеэс Номт гурван улс гэж алдаршсан Энэтхэг Төвд, Монгол гэсэн гурван орныг хэлдэг байжээ. Энэтхэгт Бурхан багш анх номоо номолсоноор Бурханы шашин дэлгэрсэн түүхтэй. Бурхан багшийн зарилгын эмхтгэл болох Ганжуур Энэтхэгийн Их Баньдида нарын бичсэн Данжуур хэмээх олон боть номыг гаргасан байна.

Контентын хэсгээс